LETS?

LET’S = LET US = SAMEN voedselverspilling tegengaan.
Onder vrijwilligers, door én voor buren!

… maar LETS is ook ….

LETS = Local Exchange and Trading System.

In LETS-groepen helpen mensen elkaar en betalen ze elkaar in een eigen munt: de lokale of complementaire munt. Zo heb je in Gent pluimen, torkenes en stropkes. Wie helpt met ophalingen of verdelingen van voedseloverschotten zou die munt kunnen verdienen en die ook kunnen gebruiken voor vergoeding van voeding. ‘Zou’, want het systeem is momenteel nog niet in voege.

Zo willen we het probleem van de voedseloverschotten en onze werking errond gebruiken als extra voedingsbodem voor deze lokale en complementaire munten. Zoiets verhoogt de zelfredzaamheid van burgers, hetgeen hun welzijn bevordert. De verdiende munten kunnen de vrijwilligers of anderen immers niet alleen gebruiken als vrije bijdrage voor geredde voeding, maar ook om kleren te laten herstellen door een buurman die dat heel graag doet, je fiets laten maken door een handige buurvrouw, ….

Wij zijn zelf geen LETS-groep of lid van LETS Gent, maar werkten al met de Ledebergse pluimen via Samenlevingsopbouw Gent.