Over ons

Actieve burgers die iets willen doen tegen voedselverlies, een verlies van energie, water, ruimte die onze planeet ontregelt.

Wij zijn een groep Gentenaars uit verschillende wijken die voedselverlies wil tegengaan. Dit niet alleen omdat het vaak om nog perfect eetbare voeding gaat die veel waard is als je krap bij kas zit, maar vooral ook omwille van de negatieve impact op milieu en klimaat. Voedselverlies = verlies van energie, water, ruimte en een stabiel klimaat …

Samen hebben we een systeem uitgewerkt om op buurtniveau voedseloverschotten te verzamelen van winkels, events, producenten of andere buren. We verdelen die voeding ook aan buren. Al wie het nodig heeft of het nuttig vindt om ze te gebruiken, is daarbij welkom. Ook verenigingen uit de buurt en acties voor een goed doel zijn welkom om de opgehaalde voeding te gebruiken of te verdelen onder hun leden. Meewerken kan ook: hoe meer handen, hoe lichter het werk!

Bovendien proberen we ook wat niet meer voor de mens eetbaar is, zo hoogwaardig mogelijk te verwerken (t.e.m. vergisting): niets gaat verloren!

We vragen voor de beste voedingsproducten graag een vrije bijdrage, zodat we uit de kosten komen én we de milieukost van het geredde voedsel compenseren via ondersteuning van biodiversiteits- en klimaatprojecten.